logoRisorsa 12@300x

Resurssit 3

Etäviestintä ja digitaaliset kompetenssit: arvioiminen ja kouluttaminen.

Tuotokset

– Videoanalyysimenetelmä, jossa selitetään konkreettisten esimerkkien avulla tyypillisiä vuorovaikutustilanteita. Tarkkailemme esimerkiksi, miten oppija rakentaa oppimistaan toisen oppijan tai ohjaajan/opettajan avustuksella tai miten artesaanit esittelevät luomuksiaan asiakkaille tai vieraille.
– Videoanalyysiin perustuvat koulutusesimerkit: miten luoda vuorovaikutusta etäviestinnässä.

Metodi

– Videonauhoite etävuorovaikutus tilanteista
– Transkriptioananalyysi verbaalisesta vuorovaikutuksesta (inspiraationa Keskustelunanalyysimenetelmä)
– vuorovaikutusanalyysi puheenvuoroista, osallistujien eleistä ja heidän lukemisharjoituksistaan jne.
– Valikoima tyypillisistä vuoronvaihtosarjoista, joiden avulla voi tunnistaa parhaat tavat viestiä, löytää vuorovaikutustilanteessa esiin nousseet ongelmat sekä ratkaista nämä tilanteet.

Tuotokset

– Metodien esittely: miten kuvata, miten analysoida videoita
– Korpuksesta valittujen video-otteiden esittely
– Koulutuspaketti (itsearviointi; didaktinen video-otteiden esittely jne.)

Työpaketin vetäjä – “DE L’ART ET D’AUTRE”

CORDIALIS Erasmus+ Hanke
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuotannolle ei tarkoita sellaisen sisällön hyväksymistä, joka kuvastaa vain tekijöiden näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.