logoRisorsa 12@300x

Syrjäseutujen Yhdistäminen Digitaitojen ja Kulttuuriperinnön Avulla

Hanke tarjoaa syrjäisillä alueilla asuville kansalaisille työkaluja digitaitojen kehittämiseen. Samalla hanke yhdistää heitä sen kautta, mikä heille on yhteistä ja mikä tukee heidän hyvinvointiaan: kulttuuri- ja käsityöperinne.

Digivälineet- ja taidot tehokkaina resursseina

Tutustu Cordialis-hankkeeseen

Tarjoaa työvälineitä

Cordialis tarjoaa työvälineitä etävuorovaikutukseen ja -viestintään.

Avaa ovia syrjäseuduille

Ohjelma voimaannuttaa kansalaisia ja ammattilaisia luomaan mahdollisuuksia keskinäiseen vuorovaikutukseen ja tapaamisiin.

Parantaa paikallisen kulttuuriperinnön tuntemusta

Hanke lisää tietoisuutta käsityötaitojen suojelusta, paikallisista ja alueellisista kulttuuriperinteistä.

Etäviestinnän haasteita ja ratkaisuja.

Taidepohjaiset aktiviteetit paikallisen ja maaseutujen kulttuuriperinnön tukemiseen.

Etäviestintä ja digitaaliset kompetenssit: arvioiminen ja kouluttaminen.

Verkkotyökalut ja kouluttaminen.

CORDIALIS Erasmus+ Hanke
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuotannolle ei tarkoita sellaisen sisällön hyväksymistä, joka kuvastaa vain tekijöiden näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.