logoRisorsa 12@300x

Partnerit

Cordialis Erasmus+-hankkeeseen osallistuu neljä partnerimaata
Italia, Liettua, Ranska ja Suomi


Keitä me olemme?

  1.  
  2. DADAU – DE L’ART ET D’AUTRE (Pieni ja keskikokoinen yritys) – Ranska – Pariisi 
  3.  
  4. UTU – TURUN YLIOPISTO (Suomenkielinen yliopisto) – Suomi – Turku
  5.  
  6. LCTA – LITHUANIAN COUNTRYSIDE TOURISM ASSOCIATION. (Kansalaisjärjestö) Liettua – Kaunas
  7.  
  8. WPT – WEB PER TUTTI (Yhteiskunnallisen edistämisen yhdistys) – Italia – Sulmona 
  9.  
  1.  
 
 


De L’art et D’autre

DADAU – De L’Art et D’Autre

Pieni ja keskikokoinen yritys – Ranska – Pariisi

Yhteyshenkilö: delartetdautre@gmail.com

De l’art et D’autre on pieni yritys, joka tarjoaa palveluita kulttuurikasvatuksen ja kehollisen vuorovaikutuksen aloilla.

Sosiaalisten taitojen edistämiseksi De l’art et D’autre on kehittänyt metodologioita ja käsikirjoja, joissa yhdistyvät museopedagogiikka, taidehistoria, keskustelunanalyysi, kulttuurienväliset tutkimukset ja kehollinen vuorovaikutus.

De l’art et D’autre tarjoaa myös työpajoja ja koulutuksia laajalle yleisölle: taiteen ystävistä koulutusalan ammattilaisiin ja ammattitiimeistä sosiaalisektorille.

De l’art et D’autren monitieteinen tiimi koostuu taidehistorian, kielitieteen, didaktiikan ja kulttuurienvälisten lähestymistapojen asiantuntijoista.

Nettisivu: www.delartetdautre.com


Turun yliopisto

Turun yliopisto (Suomi)

Yhteyshenkilö: Maarit Mutta maarit.mutta@utu.fi

Turun yliopisto (TY) perustettiin vuonna 1920, mutta sen juuret johtavat vuoteen 1640, jolloin Kuninkaallinen Turun Akatemia perustettiin Suomen kuuluessa Ruotsin suurvallan alle. Tänä päivänä Turun yliopisto on yksi Suomen johtavista yliopistoista, ja tarjoaa tutkimusta- ja opiskelumahdollisuuksia 3500 tutkijan, opettajan ja professorin turvin  seitsemässä tiedekunnassa yli 20 000 opiskelijalle.

TY:n monialainen tutkimus perustuu vahvaan akateemiseen osaamiseen ja suurin osa sen tutkimusryhmistä on kansainvälisiä ja poikkitieteellisiä.

TY on palkittu oikeudella käyttää erinomaisen työnantajan HR Excellence in Research -logo. 

TY:n päätavoite hankkeessa on tukea hybridiä informaalista ja formaalista kielten oppimista, ja auttaa sekä opettajia että opiskelijoita käyttämään erilaisia digivälineitä koulutuksessa.

TY tarjoaa hankeessa asiantuntijuuttaan vieraiden kielten opetuksessa. TY:stä osallistuu hankkeeseen Kieli- ja käännöstieteiden laitos, joka tekee läheisesti yhteistyötä Kielen oppimisen tutkimuskeskuksen (Leala) kanssa, joka tuottaa monitieteistä ja monikielistä tutkimusta. 


Lithuanian Countryside
Tourism Association

Liettuan maaseutumatkailuyhdistys

Yhteyshenkilö: Kotryna Kabašinskaitė,
info@atostogoskaime.lt,
+37063557154

Lithuanian countryside tourism association (LCTA) on kansallisen tason yhdistys, joka yhdistää 60% Liettuan maaseutumatkailupalvelujen tarjoajista ja jossa on yli 400 jäsentä. Yhdistyksen päätavoitteena on edustaa yhdistyksen jäsenten etuja hallintoelimissä ja muissa organisaatioissa, koordinoida Liettuan maaseutumatkailua kehittävien yhdistysten toimintaa sekä analysoida maaseutumatkailupalvelujen kysyntää kotimaassa ja ulkomailla.

LCTA:n päätavoite tässä hankkeessa on vastata syrjäseutudulla asuvien käsityöläisten ja senioreiden tarpeisiin. 

CORDIALIS on loistava tilaisuus vahvistaa käsityöläisten digitaalista osaamista ja tukea heidän perinteisen käsityötaidon ja -osaamisen kaupallistamista Liettuassa.  

LCTA tuo hankkeeseen osaamista liittyen paikallisen käsityötaidon taloudelliseen ja kulttuuriperinnölliseen arvostamiseen. 

Nettisivu:  www.countryside.lt


WEB per Tutti Yhdistys

Yhteiskunnallisen edistämisen yhdistys Web per Tutti 

Yhteyshenkilö: Anna Grazia Lucantoni, puheenjohtaja ja valtuutettu .

Yhdistyksen pääasiallinen tehtävä on eri kulttuuri- ja sukupolvien välisen digitaalisen kuilun kaventaminen, verkon vastuullisen käytön edistäminen, uusien työelämää koskevien asenteiden rohkaiseminen, vähäosaisten sosiaalisen osallisuuden ja sukupolvien välisen solidaarisuuden edistäminen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys järjestää taidehistorian ja englannin kursseja, teatterityöpajoja, opastettuja kierroksia, teemakonferensseja, kirjaesityksiä, lukuryhmiä jne. Samalla suositaan jopa edistyneiden digitaalisten työkalujen käyttöä.

Aiemmissa eurooppalaisissa hankkeissa saamansa aikuiskoulutuksen hyvien käytänteiden kokemusten ansiosta yhdistys pystyy järjestämään taiteelliseen kulttuuriperintöön liittyvää verkkotoimintaa, kehittämään videoita kulttuurisisällön hankintaan ja kehittämään digitaitoja sukupolvien välisessä vuorovaikutuksessa.

Nettisivu: www.webpertutti.eu

Facebook: https://www.facebook.com/webpertutti 

Sähköposti: webpertuttisulmona@gmail.com


Paikalliset partnerit

TSL Turku  https://www.tslturku.fi/ 

Turun suomenkielinen työväenopisto https://blog.edu.turku.fi/tyovaenopisto/

Kielen oppimisen tutkimuskeskus 
https://sites.utu.fi/kielen-oppimisen-tutkimuskeskus/en/

CORDIALIS Erasmus+ Hanke
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuotannolle ei tarkoita sellaisen sisällön hyväksymistä, joka kuvastaa vain tekijöiden näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.