logoRisorsa 12@300x

Partneriai

Erasmus+ projekte Cordialis dalyvauja keturi partneriai iš
Prancūzijos, Suomijos, Italijos ir Lietuvos


Kas mes esame?

  1.  
  2. DADAU – DE L’ART ET D’AUTRE (Maža ir vidutinė įmonė) – Prancūzija – Paryžius 
  3.  
  4. UTU – TURUN YLIOPISTO (Turku universitetas) – Suomija – Turku
  5.  
  6. LCTA – LITHUANIAN COUNTRYSIDE TOURISM ASSOCIATION. (Nevyriausybinė organizacija) – Lietuva – Kaunas
  7.  
  8. WPT – WEB PER TUTTI (Socialinio skatinimo asociacija) – Italija – Sulmona  
  9.  
  1.  


De L’art et D’autre

DADAU – De L’Art et D’Autre 

Maža ir vidutinė įmonė – Prancūzija – Paryžius

Kontaktinis asmuo: delartetdautre@gmail.com

De l’art et d’autre yra nedidelė įmonė, teikianti paslaugas kultūrinio švietimo ir kūno sąveikos srityje.

Siekdama ugdyti socialinius įgūdžius, De l’art et d’autre sukūrė metodikas ir vadovus, apjungiančius muziejų pedagogiką, meno istoriją, pokalbių analizę, tarpkultūrines studijas ir kūno sąveiką.

 

De l’art et d’autre taip pat rengia seminarus ir mokymus įvairiai auditorijai: nuo meno mėgėjų iki švietimo specialistų, profesionalų komandų ir socialinio sektoriaus atstovų.

De l’art et d’autre dirba daugiadisciplininė komanda, kurią sudaro meno istorijos, lingvistikos, didaktikos ir tarpkultūrinių metodų ekspertai.

Svetainė: www.delartetdautre.com


Turku universitetas

Turku universitetas (Suomija) 

Kontaktinis asmuo: Maarit Mutta maarit.mutta@utu.fi 

Turku universitetas (UTU) įkurtas 1920 m., tačiau jo ištakos siekia 1640 m., kai valdant Švedijai buvo įkurta Turku Karališkoji akademija. Šiandien UTU yra vienas iš pirmaujančių Suomijos mokslinių tyrimų universitetų, atliekantis mokslinius tyrimus bendradarbiaujant 3 500 mokslininkų, dėstytojų ir profesorių, bei siūlantis studijų galimybes septyniuose skirtinguose fakultetuose daugiau nei 20 000 studentų.

Tarpdisciplininiai UTU moksliniai tyrimai pagrįsti stipria akademine kompetencija, o dauguma jo mokslinių tyrimų grupių yra tarptautinės ir daugiadisciplininės.

UTU buvo įvertinta suteikiant teisę naudoti „HR Excellence in Research“ logotipą.

Pagrindinis UTU tikslas šiame projekte – remti mišrų neformalųjį ir formalųjį kalbų mokymąsi, padėti tiek mokytojams, tiek studentams naudotis įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis ugdymo procese.

UTU pasidalins užsienio kalbų mokymosi patirtimi. Projekte dalyvauja UTU Kalbų ir vertimo studijų katedra, kuri glaudžiai bendradarbiauja su Kalbų mokymosi tyrimų centru (Leala), atliekančiu daugiadisciplininius mokslinius tyrimus, susijusius su užsienio kalbų mokymusi. 


Lietuvos Kaimo Turizmo Asociacija

Lietuvos kaimo turizmo asociacija

Kontaktinis asmuo: Kotryna Kabašinskaitė
info@atostogoskaime.lt, +37063557154

Lietuvos kaimo turizmo asociacija (LKTA) yra nacionalinio lygio asociacija, vienijanti 60 proc. kaimo turizmo paslaugų teikėjų Lietuvoje ir turinti daugiau nei 400 narių. Pagrindiniai asociacijos tikslai ir veiklos kryptys – atstovauti asociacijos narių interesams valdymo institucijose ir kitose organizacijose, koordinuoti asociacijos narių veiklą vystant kaimo turizmą Lietuvoje, analizuoti kaimo turizmo paslaugų paklausą šalies viduje ir užsienyje.

Pagrindinis LKTA tikslas šiame projekte – patenkinti atokių vietovių amatininkų ir vyresnio amžiaus žmonių poreikius.  CORDIALIS – tai puiki galimybė sustiprinti amatininkų skaitmeninius įgūdžius ir populiarinti jų tradicinius amatus bei sukauptas žinias Lietuvoje.  LKTA iš savo pusės prisidės savo patirtimi, susijusia su ekonominiu ir kultūriniu vietinių amatų vertinimu.  Svetainė: www.atostogoskaime.lt


WEB per Tutti Asociacija

Socialinio skatinimo asociacija WEB PER TUTTI

Kontaktinis asmuo: Anna Grazia Lucantoni, Prezidentė ir teisėta atstovė.

Asociacija daugiausia rūpinasi skaitmeninės kultūros ir kartų atotrūkio mažinimu, atsakingo interneto naudojimo, naujo požiūrio į darbo rinką, pažeidžiamų žmonių socialinės įtraukties skatinimu, kartų solidarumo puoselėjimu. Šiems tikslams pasiekti ji organizuoja meno istorijos, anglų kalbos kursus, teatro dirbtuves, ekskursijas, temines konferencijas, knygų pristatymus, skaitymo grupes ir kt. Kartu skatina ir pažangių skaitmeninių priemonių naudojimą.

Turėdama patirties, įgytos vykdant Europos suaugusiųjų švietimo gerosios patirties mainų projektus, asociacija gali organizuoti internetinę kultūrinę veiklą, susijusią su meno paveldu, kurti vaizdo įrašus, skirtus kultūriniam turiniui įsisavinti, ir ugdyti skaitmeninius įgūdžius pasitelkiant kartų bendravimą.

Svetainė: www.webpertutti.eu

Facebook : https://www.facebook.com/webpertutti  

El. paštas: webpertuttisulmona@gmail.com


Vietos partneriai

 

Informacija ruošiama …. 

CORDIALIS Erasmus+ Projektas
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Šioje svetainėje pateikiama informacija atspindi tik autorių požiūrį. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.