logoRisorsa 12@300x

Atokių vietovių įtraukimas pasitelkiant skaitmenines kompetencijas ir kultūros paveldą

Projektas suteikia priemones, skirtas pagerinti atokių vietovių gyventojų skaitmeninius įgūdžius, sujungti juos pasitelkiant tai, kas juos sieja – vietos kultūros ir amatų paveldą.

Skaitmeninės priemonės ir įgūdžiai – svarbi patirtis

Atraskite Cordialis projektą

Siūlomos priemonės

Cordialis siūlo priemones nuotoliniam bendravimui gerinti

Atokių vietovių įtraukimas

Programa suteikia galimybę gyventojams ir specialistams susitikti ir keistis patirtimi

Vietos paveldo puoselėjimas

Projektas didina žinomumą apie amatus, vietos ir regiono kultūros tradicijas bei jų išsaugojimą

Nuotolinio bendravimo iššūkiai ir sprendimai

Menu paremtos veiklos, skirtos vietos ir kaimo kultūros paveldui populiarinti

Virtualaus bendravimo ir skaitmeninių kompetencijų mokymas bei vertinimas

Internetiniai įrankiai ir pamokos

CORDIALIS Erasmus+ Projektas
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Šioje svetainėje pateikiama informacija atspindi tik autorių požiūrį. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.