logoRisorsa 12@300x

Tikslinės grupės

Tikslinės Grupės

Projektu siekiama pasiūlyti praktinius sprendimus ir priemones, kaip spręsti motyvacijos, interaktyvumo ir grupės valdymo problemas. Daugumai gyventojų nuotolinis bendravimas internetu yra nauja bendravimo forma ir atliekant užduotis virtualiai iškyla daugybė dalyvavimo problemų (pvz., motyvacijos stoka). Nustatydamas šias problemas ir ieškodamas jų sprendimo būdų, CORDIALIS siekia skatinti ir gerinti internetu vykstančio bendravimo kokybę formaliojo ir neformaliojo švietimo, kultūrinio tarpininkavimo ir vietos paveldo bei amatų pristatymo internete srityse. 

Toliau pristatome projekto tikslines grupes.

  • Amatininkai ir tradicinių amatų meistrai. Projekto CORDIALIS pagalba amatininkai gali gerinti savo skaitmeninį raštingumą ir įgūdžius, kurie bus pritaikyti jų pardavimų ir profesiniams poreikiams. Jie įgis naujoviškų, skaitmeninių būdų palaikyti ryšį su klientais ir pristatyti savo gaminius naujai auditorijai. Be to, jie išsiugdys savęs vertinimo gebėjimus ir savarankiškumą bendraujant per atstumą, kad galėtų populiarinti savo amato gaminius ir plėsti socialinius tinklus.
  • Mokytojai ir švietimo specialistai. Projekto CORDIALIS padedami mokytojai rengs menines ir skaitmenines užsienio kalbų mokymo priemones. Taip pat taikys naujus pedagoginius įgūdžius, kad sėkmingiau bendrautų su besimokančiaisiais kompiuteriu. Jie išmoks motyvuoti dalyvius mišriame nuotolinio mokymosi kontekste (formaliame ir neformaliame) ir atras naujų būdų, kaip gauti nuoširdų ir atvirą grįžtamąjį ryšį. Be to, daug dėmesio bus skiriama vadovavimo grupėms, konfliktų valdymo ir grupės dinamikos įgūdžių vystymui nuotoliniame mokyme. Dar daugiau, bus ieškomi būdai, kaip įvertinti jų pedagoginę praktiką virtualiose situacijose.
  • Kultūros sektoriaus specialistai – koordinatoriai, mediatekų bibliotekininkai ir kitos kultūros srities suinteresuotosios šalys. Projekto CORDIALIS pagalba jie bus aprūpinti naujomis priemonėmis ir vadovais, kurie padės įsitraukti į virtualią veiklą su platesne auditorija. Specialistai turės naujų išteklių, kurie paskatins bendradarbiavimą su kitais kultūros sektoriaus specialistais. Be to, pritaikys skaitmenines priemones vietos kultūriniam tapatumui stiprinti. Ir svarbiausia, jie galės naudotis kultūriniais ir skaitmeniniais ištekliais, kad įtrauktų žmones iš retai apgyvendintų vietovių.
  • Atokiose vietovėse gyvenantys asmenys ir besimokantys kalbų. Projektas CORDIALIS suteiks galimybę pagilinti žinias, kaip dalintis praktine patirtimi ir palaikyti bendruomeniškumo jausmą internete. Jie geriau supras ir gerbs vietos ir paveldo kultūrinę įvairovę ES. Ši tikslinė grupė patobulins užsienio kalbos vartojimo nuotolinėje ir mišrioje aplinkoje kompetencijas ir įgis naujų savęs vertinimo ir savirefleksijos būdų, kurie pagerins mokymąsi visą gyvenimą. Be to, jie turės galimybę susipažinti su kitais žmonėmis, dalyvaujančiais kultūros paveldo projektuose. Svarbiausia, bus siekiama, kad jie galėtų patobulinti kalbinius, socialinius ir motyvacinius įgūdžius virtualioje veikloje, priprasti prie savęs vertinimo bendraujant nuotoliniu būdu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiekvienas CORDIALIS partneris suteikia specifinių žinių ir naudojasi kitų partnerių patirtimi
Projekto metu partneriai susitiks tris kartus: įvadinis susitikimas Paryžiuje, mokomasis susitikimas (LTTA) Sulmonoje ir baigiamasis susitikimas (TPM) Kaune.

Atokių vietovių įtraukimas pasitelkiant skaitmenines kompetencijas ir kultūros paveldą

 

Projektas teikia išteklius, skirtus atokiose vietovėse gyvenančių piliečių skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti, sujungiant juos per tai, kas jiems bendra ir kas yra jų turtas – vietos kultūros ir amatų paveldą.

Projekto Rezultatai

Per 30 mėnesių

– parengti vadovus, pedagogines korteles, garso ir vaizdo įrašus (angl. Podcast), vaizdo mokymus ir vertinimo formas. 

– organizuoti vietinius – regioninius – tarptautinius seminarus ir renginius.

– susitikti su atokių vietovių gyventojais, kalbų besimokančiais asmenimis ir mokytojais, amatininkais, bibliotekininkais, vietos kultūros atstovais ir kt.

CORDIALIS Erasmus+ Project
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Europos Komisijos parama šio leidinio leidybai nereiškia, kad pritariama jo turiniui, kuris atspindi tik autorių požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateiktos informacijos panaudojimą.