logoRisorsa 12@300x

Rezultatai

Projekto Cordialis veikla ir rezultatai

Nuotolinio bendravimo iššūkiai ir sprendimai

 

Menu paremtos veiklos, skirtos vietos ir kaimo kultūros paveldui populiarinti

Virtualaus bendravimo ir skaitmeninių kompetencijų mokymas bei vertinimas

Internetiniai įrankiai ir pamokos


Apie Projektą Cordialis

Per 30 mėnesių

– parengti vadovus, pedagogines korteles, garso ir vaizdo įrašus (angl. Podcast), vaizdo mokymus ir vertinimo formas.

– organizuoti vietinius – regioninius – tarptautinius seminarus ir renginius.

– susitikti su atokių vietovių gyventojais, kalbų besimokančiais asmenimis ir mokytojais, amatininkais, bibliotekininkais, vietos kultūros atstovais ir kt.

CORDIALIS Erasmus+ Projektas
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Šioje svetainėje pateikiama informacija atspindi tik autorių požiūrį. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.