logoRisorsa 12@300x

Rezultatai 1

Nuotolinio bendravimo iššūkiai ir sprendimai

Aprašymas ir uždaviniai

Projekte susisteminamos nuotolinio mokymosi problemos, jų sprendimo būdai ir pateikiamos priemonės, skatinančios dalyvių interaktyvumą ir motyvaciją bei padedančios jiems ugdyti savikontrolės ir savęs vertinimo įgūdžius grupėse. Taip pat kuriamos veiklos, paremtos kultūros paveldo kūriniais (ypač meno kūriniais ir amatininkų darbais). Šio modulio mokymo veikla leidžia mokytojams interaktyviai dirbti tiek su pačiais dalyviais, tiek su jų grupe.

Daugiausia dėmesio skiriama dalyvių gebėjimams mokytis nuotoliniu būdu ir pateikiamos praktinės mokymosi priemonės, skirtos lygiaverčiam darbui grupėse. Taip pat atsižvelgiama į specifinius poreikius, susijusius su mokymusi visą gyvenimą ir savarankiško mokymosi valdymu arba savęs vertinimu mišraus mokymosi kontekste. Siūloma pedagoginė veikla leidžia besimokantiesiems ugdyti tarpusavio bendravimo įgūdžius, motyvaciją ir savarankiškumą.

 

Tikslinės grupės

Mokytojai / pedagogai / specialistai, dirbantys nuotoliniu būdu

Konkretūs rezultatai

– pedagoginis vadovas, kuriame pateikiama nuotolinio mokymosi ir mokymo sistema, susijusi su interaktyvumu, motyvacija ir grupės valdymu mišrioje mokymo aplinkoje (nuotoliniu ir tiesioginiu būdu);

– 36 pedagoginių kortelių rinkinys / mokymosi etapai, kuriuose pateikiami: konkretūs klausimai ir atsakymai, susiję su lygiaverčiu mokymusi nuotoliniu būdu, praktinės gairės, kaip paskirstyti bei suderinti užduotis ir vaidmenis grupėje, veiklos ir (arba) praktikos prototipas;

– 12 garso ir vaizdo įrašų, skirtų konkrečioms problemoms spręsti.

Vadovauja UTU – „TURUN YLIOPISTO“ – Turku universitetas

CORDIALIS Erasmus+ Projektas
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Šioje svetainėje pateikiama informacija atspindi tik autorių požiūrį. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.