logoRisorsa 12@300x

Resurssit 1

Virtuaalisen vaihdon diagnoosi ja ratkaisut.
Etäviestintä: Problems and Solutions.

Description and objectives

We propose a synthesis of the problems and solutions of distance learning and give tools to develop interactivity and motivation of the participants to help them in the development of self-management and self-assessment of the groups. We also create activities based on works of cultural heritage (especially piece of art and craftsman’s work). The teaching activities in this IO allow teachers to enhance interactivity with and within the group of learners.

This IO also focuses on participants’ competencies in distance learning and provides practical learning tools for group work in an egalitarian manner, for reflecting on life and life-long learning, and for managing one’s own learning via self-assessment in a blended learning context. The pedagogical activities proposed in this IO allow learners to develop their peer learning competences, their motivation and learner autonomy.

Target groups

Teachers/educators/Professionals dealing with distance learning/teaching

Tangible results

– a pedagogical manual containing the framework of distance learning and teaching related to interactivity, motivation and group management in a hybrid teaching situation (distance and face to face)

– a set of 36 pedagogical cards/walking stages presenting: specific questions and answers related to peer learning in distance education, practical guidelines for the distribution and negotiation of tasks and roles within a group, a prototype of activity/laboratory;

– 12 audio/video podcasts addressing specific problems/solutions.

Led by UTU –“ TURUN YLIOPISTO”

CORDIALIS Erasmus+ Hanke
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuotannolle ei tarkoita sellaisen sisällön hyväksymistä, joka kuvastaa vain tekijöiden näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.