logoRisorsa 12@300x

Resurssit 1

Diagnoosi virtuaalisen kommunikaation haasteisiin
Etäviestinnän haasteita ja ratkaisuja

Kuvaus ja tavoitteet

Teemme synteesin erilaisista etäviestinnän haasteista ja ratkaisuista ja tarjoamme työkaluja, joiden avulla voi kehittää osallistujien motivaatiota ja vuorovaikusta sekä auttaa heitä kehittämään itseohjautuvuutta ja itsearviointiakykyjä. Luomme myös kulttuuriperintöön (erityisesti taiteeseen ja käsitöihin) perustuvia aktiviteetteja. Opetusaktiviteetit auttavat opettajia parantamaan vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa ja opiskelijoiden välillä.

Tämä osa projektista keskittyy myös osallistujien etäviestintätaitoihin ja tarjoaa käytännönläheisiä oppimisvälineitä ryhmätöihin yhdenvertaisuuden huomioon ottaen, keinoja reflektoida elämää ja elinikäistä oppimista sekä keinoja hallita omaa oppimista itsearvioinnin kautta. Moduulin pedagogiset aktiviteetit auttavat oppijoita kehittämään vertaisoppimistaitojaan, motivaatiotaan ja riippumattomuuttaan..

Kohderyhmät

Opettajat/kouluttajat/etäviestinnän parissa työskentelevät ammattilaiset

Tuotokset

– Pedagoginen manuaali, joka keskittyy vuorovaikutukseen, motivaatioon ja ryhmänhallintaan hybridiviestintätilanteissa (etäviestintä- ja opetus yhdistettynä kasvokkaiseen viestintään).

– 36 kysymys-/vastaus-korttia, jotka tarjoavat ratkaisuja haastaviin tilanteisiin, joita voi kohdata etäviestinnässä. Ne tarjoavat myös käytännönläheisiä neuvoja ja rooleja ryhmätyöskentelyyn sekä kysymykseen liittyvän esimerkkitehtävän.

– 12 videopodcastia liittyen muutamaan valittuun ongelmatilanteeseen, joita etäviestinnässä voi kohdata.

Työpaketin vetäjä – Turun yliopisto

CORDIALIS Erasmus+ Hanke
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuotannolle ei tarkoita sellaisen sisällön hyväksymistä, joka kuvastaa vain tekijöiden näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.