logoRisorsa 12@300x

Resurssit 2

Taidepohjaiset aktiviteetit paikallisen ja maaseutujen kulttuuriperinnön tukemiseen

Kuvaus ja tavoitteet

Tavoitteena on luoda pedagoginen työkalupakki, joka koostuu epämuodollisista taidepohjaisista aktiviteeteista, joita voi hyödyntää kielten opiskelussa, kulttuurialalla ja viestinnässä eri ammattilaisten näkökulmasta. Tarkoituksena on parantaa vuorovaikutteista verkkoviestintää, parantaa aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön tuntemusta ja edistää sosiaalisia ja verkostoitumistaitoja.

Pedagogisilla työkaluilla on kolme toiminnallista painopistettä:

a) ne rohkaisevat ja kannustavat osallistujia/ammattipuhujia verkostoitumaan toistensa kanssa kestävällä tavalla,

b) ne luovat mahdollisuuksia kulttuuri- ja kaupunkikeskuksista kaukana asuville ihmisille hyötyä vuorovaikutteisista kulttuuritapahtumista,

c) ne vahvistavat kulttuuri-identiteetin rakentumista ja leviämistä paikallisen ja alueellisen kulttuuriperinnön kohentamisen kautta.

Moduuli pyrkii kattamaan seuraavanlaiset vuorovaikutustilanteet:

– oppimisryhmien tapaamiset kielten opetuksen tai oppimisen piirissä
– virtuaaliset käsityöläisten ammattitapaamiset ja erilaiset paikalliset ja alueelliset käsityöt
-kulttuurilliset ja vuorovaikutukselliset yksilöille suunnatut lautapelit, jotka korostavat maaseudun ja/tai paikallista kulttuuriperintöä ja keräävät yhteen syrjäisillä seuduilla asuvat tai keskuksista kaukana asuvat ihmiset.
– paikalliseen ja/tai maaseudun kulttuuriperintöön liittyvät virtuaalivierailut, joissa tarjotaan lisätietoa alueen eri monumenteista, kulttuuri-instituutioista tai artesaanien käsityöpajoista.

Kohderyhmät
– Kaikki yhteiskunnalliset toimijat ja asukkaat, erityisesti syrjäisillä alueilla asuvat

– Paikalliset kulttuurialan opettajat/vetäjät, paikallisen ja alueellisen tason kulttuurialan sidosryhmät, kansalaisjärjestöt ja kulttuuritapahtumien järjestäjät

– Käsityöläiset ja paikallisen ja alueellisen kulttuurin edustajat, paikallisen kulttuuriperinnön ylläpitäjät

– Kielten oppijoiden ryhmät, kielten opettajat

 

Tuotokset

Työpaketissa tuotetut resurssit ovat:

– kulttuuriperintöteemaan liittyvää tietoutta ja aktiviteetteja sisältävä manuaali, sovellettavissa erilaisiin viestintätilanteisiin.

– kokoelma oppaita ja tutoriaaleja, jotka tarjoavat apua kouluttamiseen, viestintään ja kulttuurinvälitykseen.

– kokoelma erilaisia leikkimielisiä ja interaktiivisia aktiviteetteja mukautettaviksi erilaisille ryhmille .

Työpaketin vetäjä – “LIETUVOS KAIMO TURIZMO ASOCIACIJA”

Aktiviteetit

CORDIALIS Erasmus+ Hanke
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuotannolle ei tarkoita sellaisen sisällön hyväksymistä, joka kuvastaa vain tekijöiden näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.