logoRisorsa 12@300x

Resurssit

Cordialis-hankkeen aktiviteetit ja muut materiaalit

Etäviestinnän haasteita ja ratkaisuja.


Taidepohjaiset aktiviteetit paikallisen ja maaseutujen kulttuuriperinnön tukemiseen.

Etäviestintä ja digitaaliset kompetenssit: arvioiminen ja kouluttaminen.
Verkkotyökalut ja kouluttaminen.


Tietoa Cordialis-hankkeesta

30 kuukautta

– manuaalien, pedagogisten korttien, audio- ja videopodcastien, videotutoriaalien ja arviointilomakkeiden kehittämiseen.

– paikallisten, alueellisten ja kansainvälisten työpajojen ja tapahtumien järjestämiseen.

– syrjäisten alueiden kansalaisten, kielten oppijoiden ja opettajien, käsityöläisten, kirjastovirkailijoiden ja paikallisten kulttuurialan sidosryhmien jne. tapaamiseen.

CORDIALIS Erasmus+ Hanke
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuotannolle ei tarkoita sellaisen sisällön hyväksymistä, joka kuvastaa vain tekijöiden näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.