logoRisorsa 12@300x

Yhteystiedot

Kommunikoimme mielellämme kanssanne

Ollaan yhteydessä

WEB PER TUTTI

www.webpertutti.eu webpertuttisulmona@gmail.com www.facebook.com/webpertutti

CORDIALIS Erasmus+ Hanke
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuotannolle ei tarkoita sellaisen sisällön hyväksymistä, joka kuvastaa vain tekijöiden näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.