logoRisorsa 12@300x

TapahtumatHankkeen päätöstapahtuma järjestettiin Liettuassa

Previous slide
Next slide

Hankkeen lopputapahtuma järjestettiin 8. toukokuuta Kaunasissa, Liettuassa. Tilaisuuteen osallistuivat kaikki hankekumppanit Ranskasta, Italiasta, Suomesta ja tietenkin Liettuasta. Kaikki kertoivat omien maidensa kokemuksista ja CORDIALIS-hankkeen aikana luoduista opetusmateriaaleista. Aluksi hanke ja sen sisällön soveltuvuus eri ammattialoille esiteltiin lyhyesti. Sitten partnerimaat esittelivät useita vuorovaikutteisia esityksiä. Ensin yksi italialaisista partnereista kertoi digitaalisista järjestelmistä taiteen, käsityön ja paikallisen kulttuurin edistämiseksi. Hän antoi esimerkkejä Sulmonasta ja näytti paljon hankkeen aikana luotua sisältöä.  

Tämän jälkeen kuulimme hyvän esimerkin Liettuasta – tarinan ”Nemon matkasta” ja siitä, miten sen perustaja Renatas Žyla aloitti liiketoiminnan tyhjästä yksinkertaisesti hyödyntämällä luontoa ja jokirannasta löytyviä aineettoman kulttuuriperinnön elementtejä. Ranskalaiset partnerit esittelivät osallistujille Bretagnen paikallisen merenkulkuperinnön elementtejä ja uusia kokeiluja käsityöalalla kestävämpien materiaalien ja osallistavien käytäntöjen suuntaan. Lopuksi parterit Suomesta näyttivät esimerkin siitä, miten voimme oppia kieliä kulttuuriin tutustumalla,

ja esittelivät mielenkiintoisen, mukaansatempaavan pelin sekä lapsille että aikuisille sienien keräämisestä, jota pidetään Suomessa aineettomana kulttuuriperintönä.

Lounaan jälkeen liettualaiset partnerit järjestivät verkostoitumismessut, jossa 25 käsityöläistä ja muuta maaseutumatkailuyrittäjää esitteli toimintaansa, tuotteitaan ja koulutuksiaan. Tämä mahdollisti aiemmin tuntemattomien ihmisten vuorovaikutuksen ja helpotti ulkomaalaisia ymmärtämään ja tutustumaan liettualaiseen kulttuuriin ja perinteisiin. Tapahtuman aikana järjestettiin myös käsityöpaja, jossa kuultiin käsintehtyjen himmeleiden tekemisestä ja miten käsityötuote sisällytettiin Unescon maailmanperintöluetteloon. Lopuksi harjoittelimme himmeleiden tekoa omin käsin. Meitä auttoi kolme Liettuasta kotoisin olevaa sertifioitua käsityöläistä.

Tapahtuman viimeinen osa koostui neljästä käytännön esityksestä, joiden tarkoituksena oli parantaa käsityötaitojen ja paikallisen kulttuuriperinnön jakamiseen liittyviä taitoja ja osaamista. 

Tapahtumaan osallistui yhteensä lähes 80 henkilöä, joista 13 oli ulkomaalaisia, hankekumppaneita ja liettualaisia osallistujia.

Tässä on järjestettyjen kokousten aikataulu.Partneritapaaminen Kaunasissa, Liettuassa

Previous slide
Next slide

Kaikki CORDIALIS-partnerit kokoontuivat 7.–9. toukokuuta Liettuan Kaunasiin, jossa järjestettiin CORDIALIS-hankkeen päätöstapahtuma sekä partnereiden viimeiset kontaktitapaamiset, joissa keskusteltiin hankkeeseen liittyvistä asioista. 

Kokoonnuimme 7. toukokuuta Liettuan maaseutumatkailuyhdistyksen tiloissa ja keskustelimme kaikista päätöstapahtumaan liittyvistä teknisistä kysymyksistä. Testasimme live-käännöstyökalua, jota käytimme tapahtuman aikana, keskustelimme ohjelmasta, järjestelyistä ja yhteistyökumppaneiden esityksistä.

Päätöstapahtuma järjestettiin 8. toukokuuta Victoria-hotellissa. Kaikkiaan lähes 80 ihmistä osallistui tilaisuuteen, jossa he kuulivat hankkeestamme, valmistivat materiaaleja ja opettelivat, miten niitä voidaan soveltaa jokapäiväisessä työssä.
Lisäksi tutustuimme liettualaisiin käsitöihin ja kulttuuriperintöön. Lisätietoja tapahtumasta löydät erillisestä selostuksesta verkkosivuiltamme. 

Toukokuun 9. päivänä tapasimme jälleen kerran LCTA:n toimistossa ja käytimme koko päivän keskustellaksemme jäljellä olevista toimista, raportointikaudesta, hankkeen viestinnästä ja siitä, miten varmistamme hankkeen jatkuvuuden sen päättymisen jälkeen.

Tässä on järjestettyjen kokousten aikataulu.Opetus- ja koulutustoimintaa Sulmonassa

Previous slide
Next slide

Oli erittäin mielenkiintoista työskennellä ja jakaa osaamista ranskalaisten, suomalaisten, liettualaisten ja italialaisten kumppaneiden kanssa.

 Multiplier-tapahtumaan, joka järjestettiin 29. maaliskuuta, osallistui 32 osallistujaa neljästä eri maasta.

Tapahtuma oli oivallinen tilaisuus esitellä hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana tehtyä korkeatasoista materiaalia; hanke päätty kesäkuussa 2024.

Vierailijapartnerit arvostivat suuresti Sulmonan kaupungin kauniita maisemia ja arkkitehtuuria.

Kiitos kaikille työkavereille formaaleista ja informaaleista keskusteluista, ajastanne ja energiastanne.

Seuraavaksi koulutustapaaminen KAUNAS (LT).

Tässä on järjestettyjen kokousten aikataulu:Ensitapaaminen Pariisissa

Previous slide
Next slide

Toukokuun 9.–10. päivänä 2022 hankkeen partnerit Liettuasta, Ranskasta ja Suomesta tapasivat Pariisissa. Ikävä kyllä italialaiset partnerit pääsivät osallistumaan tapaamiseen vain etänä.

 Ensimmäinen ja tärkein tavoite paikan päällä tapahtuneessa tapaamisessa oli tutustua toisiinsa. Käytimme hankkeen aikana luotuja aktiviteettikortteja ja muita lämmittelytehtäviä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tutustumisen jälkeen jatkoimme ensimmäisen päivän tapaamista keskustelemalla jo tehdyistä töistä ja tehtävistä, toukokuussa ja heinäkuussa järjestettävistä työpajoista sekä muista ensimmäisen työvaiheen tehtävistä.

Toinen päivä omistettiin toisen työvaiheen tehtäville. Jokainen partneri esitteli vastuualueensa. LCTA puhui 15 osallistavasta tehtävästä, jotka sisällytetään artesaaneille suunnattuun manuaaliin. DADAU esitteli 10-osaisen virtuaalisen näyttelymallin ja 3-askelisen työpajasuunnitelman, joka pitää sisällään ohjeet kirjastoalan ammattilaisille ja paikallisille kulttuurikeskuksille.

WPT on vastuussa virtuaaliseen kulttuurivierailuiden videomontaasimallista , joka on omistettu paikalliselle kulttuuriperinnölle. Tämän kaiken täydentää videotutoriaali, joka on omistettu kielten oppijoille ja syrjäisten seutujen kansalaisille.

UTU herätti keskustelua omasta tehtävästään, joka on videotutoriaali työpajan luomisesta ja järjestämisestä. Video esittää askel askeleelta yhteistyön vaiheet koulutuksellisella ja metodologisella otteella. Kaikki kumppanit keskustelivat, miten kaikki tehtävät saadaan tehtyä, miten auttaa muita ja miten parhaiten tavoittaa kohderyhmät.

Kaksipäiväisen tapaamisen aikana loimme aikataulun, jossa oli määritetty takaraja kaikille tehtäville, jotka tulee toteuttaa ennen vuoden 2023 joulukuuta.

Kiitos kaikille työkavereille formaaleista ja informaaleista keskusteluista, ajastanne ja energiastanne.

Oli mukavaa tavata teidät!

Seuraavaksi koulutustapaaminen Italiassa! 

CORDIALIS Erasmus+ Hanke
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuotannolle ei tarkoita sellaisen sisällön hyväksymistä, joka kuvastaa vain tekijöiden näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.