logoRisorsa 12@300x

Resurssit 4

Online-työkalut ja koulutukset

Kuvaus ja tavoitteet

Moduuli perustuu aiempiin moduuleihin (1-3) ja on omistettu aiempien tuotosten edistämiseen, soveltamiseen ja kehittämiseen. Moduulin työkalut on tarkoitettu voimaannuttamaan ammattilaisia käyttämään projektin tuotoksia ja muokkaamaan niitä omaan käyttöönsä, sekä tarjoamaan tukea verkossa toimimiseen pitkällä tähtäimellä. Tämän osuuden tavoitteet ovat kolmitahoiset:
– Nettisivujen rakentaminen: tuotteiden saavuttavuuden varmistaminen laajalti monenlaisille yleisöille
– Koulutukset: ammattilaisten kouluttaminen ja tukeminen tuotteiden käytössä (koulutuspaketit, videotutoriaalit, palautepodcastit)
– Resurssisivujen päivittäminen, jotta käyttäjät voivat hyödyntää tuotteita hallitusti omaan käyttöönsä.

Kohderyhmät

Kaikki kohderyhmät, joita projektissa on aiemmin mainittu. Varsinkin kielten opettajat ja kouluttajat, taide- ja kulttuurialan opettajat, taidealan ammattilaiset, artesaanit ja kielten oppijat jne.

Tuotokset

– Kaikilla hankkeen kielellä luettavissa oleva nettisivu (englanti, italia, liettua, ranska ja suomi) (ks. tarkemmin alla)

– Jokainen partneri tuottaa 2-3 minuutin tutoriaalivideon jokaisesta hankkeen osuudesta, joissa tuotteet esitellään pedagogisin keinoin. Lyhyt videokokoelma julkaistaan myös englanninkielisellä tekstityksellä.

– 8 podcastia, jotka perustuvat opettajien ja ammattilaisten palautteeseen tuotteista. Nämä podcastit pyrkivät jakamaan hyviä käytänteitä kulttuuriin liittyvässä etäviestinnässä ja ne on suunnattu ammattilaisille ja aikuisopiskelijoille.

– Jokaisessa partnerimaassa järjestetään koulutuskurssi opettajille, kulttuurialan ammattilaisille ja yhteiskunnan toimijoille. Kurssilla esitellään hankkeen aikana kehitettyjä tuotteita ja metodeja.


Työpaketin vetäjä – “WEB PER TUTTI”


CORDIALIS Erasmus+ Hanke
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuotannolle ei tarkoita sellaisen sisällön hyväksymistä, joka kuvastaa vain tekijöiden näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuussa julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.