logoRisorsa 12@300x

Rezultatai 4

Internetiniai įrankiai ir pamokos

Aprašymas ir uždaviniai

Šis modulis sukurtas remiantis ankstesniais moduliais ir skirtas projekto produktų populiarinimui, pritaikomumui ir tvarumui. Modulio priemonėmis siekiama suteikti specialistams galimybę naudoti ir pritaikyti projekto rezultatus bei ilgainiui teikti daugiamodalę pagalbą internetu. Modulio tikslas yra trejopas:

  • – sukurti interneto svetainę, kad su visais projekto produktais galėtų susipažinti plati ir įvairi auditorija
  • – pasitelkti įvairias švietimo formas, siekiant padėti specialistams naudotis rezultatais (mokymai, vaizdo pamokos, grįžtamojo ryšio vaizdo įrašai)
  • – svetainėje integruoti modulius, kuriuos galima ateityje pritaikyti įvairiems naudotojų poreikiams.

Tikslinės grupės

Visos tikslinės grupės, dalyvaujančios ankstesniuose moduliuose, būtent: kalbų mokytojai ir pedagogai, meno ir kultūros specialistai, amatininkai, kalbos (individualiai ar grupėse) besimokantys asmenys ir kt.

Konkretūs rezultatai

  • – svetainė prieinama anglų ir visomis projekto kalbomis (prancūzų, italų, lietuvių, suomių).

  • – 12 vaizdo įrašų, kuriuose edukaciniu būdu pristatomi ankstesnių modulių rezultatai. Bus galima rasti trumpą šių vaizdo įrašų rinkinį su angliškais subtitrais.

  • – 8 vaizdo įrašų (podcast) serija, paremta mūsų produktus išbandžiusių mokytojų ir specialistų atsiliepimais. Šiomis vaizdo transliacijomis siekiama dalytis gerąja nuotolinio kultūrinio bendravimo patirtimi. Jos skirtos specialistams, mokiniams ir besimokantiems suaugusiems.

  • – kiekvienas partneris surengs mokymus mokytojams, kultūros specialistams, koordinatoriams ir kultūros srities socialiniams atstovams, kad projekto tikslinė auditorija galėtų susipažinti su mūsų metodais ir projekto metu sukurtais rezultatais.
 

Vadovauja WPT – „WEB PER TUTTI”Informacija ruošiama …

Informacija ruošiama …

Informacija ruošiama …

Informacija ruošiama …

CORDIALIS Erasmus+ Projektas
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Šioje svetainėje pateikiama informacija atspindi tik autorių požiūrį. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.