logoRisorsa 12@300x

Rezultatai 3

Virtualaus bendravimo ir skaitmeninių kompetencijų mokymas bei vertinimas

Konkretūs rezultatai

– vaizdo įrašų analizės metodas, paaiškintas konkrečiais pavyzdžiais (tipiškos situacijos, kuriose stebima, kaip besimokantysis kartu su koordinatoriumi ar kitu besimokančiuoju konstruoja savo mokymosi objektą; situacijos, kai amatininkas pristato savo sukurtą objektą lankytojui/klientui)

– vaizdo įrašų analize ir kalbine praktika pagrįsto mokymo pavyzdys: kaip pasiekti interaktyvumą virtualių mainų metu

Siūlomas metodas

– virtualių pokalbių vaizdo įrašymas 

– analizė transkribuojant apsikeitimą žodžiais (pagal pokalbių analizę)

– kalbėjimo eiliškumo, dalyvių gestų, skaitymo ir kitų multimodalinių praktikų interakcinė analizė

– tipinių situacijų, kai ateina eilė kalbėti, atrinkimas, siekiant nustatyti geriausius bendravimo būdus, taip pat problemas, kurios gali kilti šių pokalbių metu, ir jų sprendimo būdus.

Rezultatų pateikimo būdas

– metodo pristatymas: kaip filmuoti, kaip analizuoti vaizdo įrašą

– ištraukų iš 2 modulio metu surinkto turinio pristatymas

– mokomasis rinkinys (savęs vertinimo lentelė; didaktinis ištraukų pristatymas ir t. t.).

Vadovauja DADAU – „DE L’ART ET D’AUTRE”

CORDIALIS Erasmus+ Projektas
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Šioje svetainėje pateikiama informacija atspindi tik autorių požiūrį. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.