logoRisorsa 12@300x

Rezultatai 2

Menu paremtos veiklos, skirtos vietos ir kaimo kultūros paveldui populiarinti

Aprašymas ir uždaviniai

Šio modulio tikslas – sukurti neformalią, menu grindžiamą pedagoginę veiklą, kuri būtų naudojama (kalbų) mokymosi, kultūrinio švietimo, mediacijos ir profesinio bendravimo srityse, siekiant sustiprinti tarpusavio mainus internetu, populiarinti nematerialųjį ir materialųjį vietos ir (arba) kaimo kultūros paveldą, ugdyti socialinius ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Šios neformaliojo švietimo priemonės turi trejopą poveikį:

a) skatina ir populiarina tvarius dalyvių ir (arba) specialistų tarpusavio santykius,

b) leidžia žmonėms, gyvenantiems toli nuo kultūros ir didmiesčių centrų, dalyvauti interaktyviuose kultūros renginiuose,

c) stiprina kultūrinės tapatybės kūrimą ir sklaidą, kartu puoselėjant kaimo ar regiono paveldą.

Modulio tikslas – aptarti šias interaktyvias situacijas:

 • -besimokančiųjų grupių susitikimus kalbos mokymosi/mokymo kontekste;
 • -virtualius dalykinius susitikimus su amatininkais, pristatančiais įvairius amatus, būdingus regiono ir (arba) kaimo kultūrai;
 • -interaktyvų kultūrinį stalo žaidimą, skirtą individualiai auditorijai, atkreipiant dėmesį į vietos ir (arba) kaimo paveldą bei suburiant socialiai izoliuotus žmones, gyvenančius kaimo vietovėse arba toli nuo kultūros centrų;
 • -virtualius kultūrinius vizitus, kurių metu pristatomas vietos ir (arba) kaimo paveldas, suteikiant papildomą ar papildančią informaciją apie paminklų, kultūros įstaigų ar menininkų ir (arba) amatininkų dirbtuvių lankymą.

Tikslinės grupės

 • -Visi visuomenės nariai, ypač kaimo, atokiose vietovėse gyvenantys asmenys
 • -Vietos kultūros švietėjai ir (arba) koordinatoriai, regioninio ar vietos lygmens kultūros atstovai, NVO, kultūros renginių organizatoriai
 • -Amatininkai ir regioninės ir (arba) kaimo kultūros atstovai, vietos kultūros paveldo valdytojai
 • -Kalbų besimokantys grupėje, kalbų mokytojai
 •  

Konkretūs rezultatai

Vadovas, kuriame pateikiama mokomoji medžiaga apie vietos kultūros paveldą su veiklos pavyzdžiais, kuriuos amatininkai gali naudoti bendraudami nuotoliniu būdu su klientais:

 • -veiklų rinkinys, skirtas kultūros atstovams, siekiantiems populiarinti vietos paveldą tiesioginiuose ar nuotoliniuose seminaruose
 • -techninis vadovas, kaip kurti kultūros populiarinimo vaizdo įrašus, skirtus vietos paveldo elementams pristatyti;
 • -vaizdo medžiaga, skirta vietos paveldo dirbtuvių dalyvių bendravimo kokybei analizuoti
 

Vadovauja LKTA – „LIETUVOS KAIMO TURIZMO ASOCIACIJA“

 

 

 

 

Veiklų Rinkinys

CORDIALIS Erasmus+ Projektas
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Šioje svetainėje pateikiama informacija atspindi tik autorių požiūrį. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.