logoRisorsa 12@300x

Rezultatai 2

Menu paremtos veiklos, skirtos vietos ir kaimo kultūros paveldui populiarinti

Aprašymas ir uždaviniai

Šio modulio tikslas – sukurti neformalią, menu grindžiamą pedagoginę veiklą, kuri būtų naudojama (kalbų) mokymosi, kultūrinio švietimo, mediacijos ir profesinio bendravimo srityse, siekiant sustiprinti tarpusavio mainus internetu, populiarinti nematerialųjį ir materialųjį vietos ir (arba) kaimo kultūros paveldą, ugdyti socialinius ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Šios neformaliojo švietimo priemonės turi trejopą poveikį:

a) skatina ir populiarina tvarius dalyvių ir (arba) specialistų tarpusavio santykius,

b) leidžia žmonėms, gyvenantiems toli nuo kultūros ir didmiesčių centrų, dalyvauti interaktyviuose kultūros renginiuose,

c) stiprina kultūrinės tapatybės kūrimą ir sklaidą, kartu puoselėjant kaimo ar regiono paveldą.

Modulio tikslas – aptarti šias interaktyvias situacijas:

 • -besimokančiųjų grupių susitikimus kalbos mokymosi/mokymo kontekste;
 • -virtualius dalykinius susitikimus su amatininkais, pristatančiais įvairius amatus, būdingus regiono ir (arba) kaimo kultūrai;
 • -interaktyvų kultūrinį stalo žaidimą, skirtą individualiai auditorijai, atkreipiant dėmesį į vietos ir (arba) kaimo paveldą bei suburiant socialiai izoliuotus žmones, gyvenančius kaimo vietovėse arba toli nuo kultūros centrų;
 • -virtualius kultūrinius vizitus, kurių metu pristatomas vietos ir (arba) kaimo paveldas, suteikiant papildomą ar papildančią informaciją apie paminklų, kultūros įstaigų ar menininkų ir (arba) amatininkų dirbtuvių lankymą.

Tikslinės grupės

 • -Visi visuomenės nariai, ypač kaimo, atokiose vietovėse gyvenantys asmenys
 • -Vietos kultūros švietėjai ir (arba) koordinatoriai, regioninio ar vietos lygmens kultūros atstovai, NVO, kultūros renginių organizatoriai
 • -Amatininkai ir regioninės ir (arba) kaimo kultūros atstovai, vietos kultūros paveldo valdytojai
 • -Kalbų besimokantys grupėje, kalbų mokytojai
 •  

Konkretūs rezultatai

  Šiame modulyje sukurtus rezultatus sudaro:
 • – vadovas, kuriame pateikiami pagrindiniai dokumentai ir įvairios veiklos, susijusios su vietos kultūros paveldu bei pritaikomos įvairioms bendravimo situacijoms;
 • -parodomųjų vaizdo įrašų ir mokomosios medžiagos rinkinys, kuriame pateikiami įvairūs mokymai, sklaidos ir kultūrinio bendravimo galimybės;
 • -pasiūlymas sukurti žaismingą, interaktyvią veiklą, kurioje pateikiamos įvairios alternatyvos, pritaikytos įvairių tipų dalyvių grupėms.
 

Vadovauja LKTA – „LIETUVOS KAIMO TURIZMO ASOCIACIJA“

Veiklų Rinkinys

CORDIALIS Erasmus+ Projektas
2021-1-FR01-KA220-ADU-000033544
cordialis.project @gmail.com

Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Šioje svetainėje pateikiama informacija atspindi tik autorių požiūrį. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.